Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

برنامه ريزي كليدموفقيت درسازمان

برنامه ريزي كليدموفقيت درسازمان

برنامه ريزي تعاريف متعددي دارد که در ذيل به چند مورد آن اشاره شده :

۱) برنامه ريزي عبارت است از تصميم گيري در مورد اينکه چه کارهايي بايد انجام گيرد
۲) برنامه ريزي عبارتست از تعيين هدف و يافتن يا پيش بيني کردن راه تحقق آن
۳) برنامه ريزي عبارتست تصور و طراحي وضعيت مطلوب در آينده و يافتن و پيش بيني کردن راهها و وسايلي که رسيدن به آن را فراهم کند.


تعريف نسبتاً جامع‌ ديگر:
برنامه ريزي يعني ارائه طريق بر عمليات آينده که متضمن نتايج معين با هزينه مشخص و دوره زماني معلوم است.

برنامه ريزي مانند پلي، زمان حال را به آينده مربوط مي كند. در صورتي يك شخص مي تواند به اهداف از پيش تعيين شده اي دست يابد كه براي رسيدن به آن براي خود برنامه ريزي داشته باشد. در صورتي كه يك سازمان براي دستيابي به اهداف و رسالتش، برنامه اي نداشته باشد محكوم به فنا و شكست است. تعاريف متعدد و گوناگوني از برنامه ريزي ارائه شده است. پيتر دراكر يكي از دانشمندان مديريت اين گونه آن را تعريف مي كند: برنامه ريزي فرايند مستمري است از تصميمات راهبردي با در دست داشتن بهترين اطلاعات ممكن نسبت به آينده. برنامه ريزي سازماندهي منظم تلاش هاي لازم براي انجام اين تصميمات و ارزيابي و مقايسه نتايج به دست آمده انتظارات از طريق فرايند بازخورد مي باشد. جيمز استونر برنامه ريزي را اين گونه تعريف مي كند: برنامه ريزي، فرايند تعيين اهداف و راه هاي مناسب براي به دست آوردن آن اهداف مي باشد و هادسون معتقد است كه برنامه ريزي ارائه راه هايي براي عمليات آينده است كه در بردارنده نتايج معين با هزينه مشخص و در دوره زماني معلوم باشد. با تحليل اين تعاريف و تعاريف ديگري كه در مورد برنامه ريزي ارائه شده است مي توان دو مطلب مهم را نتيجه گرفت: نخست آنكه برنامه ريزي دو ركن اصلي دارد كه عبارت است از: اولاً تعيين اهداف و پيش بيني راه هاي دستيابي به آنها و ثانيا آنكه در برنامه ريزي همواره بايستي دو نكته مهم مورد نظر باشد: يكي داشتن دوره زماني مشخص و ديگري داشتن بودجه و هزينه معين. ضرورت برنامه ريزي قبل از دست زدن به هر كار و اهميت ويژه آن امري عقلاني است و روشن است كه اقدام به هر كار، بدون بررسي جوانب مختلف و برنامه ريزي براي آن، نشان دهنده نقصان عقل و يا عدم بهره گيري صحيح و مناسب از اين نعمت بزرگ الهي است.
البته بايد توجه داشت كه صرف برنامه ريزي كافي نيست و موجب موفقيت نمي شود. بلكه برنامه اي مي تواند موجبات موفقيت و پيشرفت سازمان را فراهم كند كه «اصولي» منطقي و مناسب با امكانات و شرايط سازمان طراحي شده باشد. برنامه ريزي غير اصولي، موجب شكست، ناكامي و حتي فروپاشي سازمان مي شود.

● اهميت و ضرورت برنامه ريزي
همانگونه که در علم مديريت آمده در ميان همه وظايف مديريت برنامه ريزي از اساسي‌تر‌ين آنهاست که مانند پلي زمان حال را به آينده مرتبط مي سازد. به عبارت ديگر برنامه‌ريزي ميان جايي که هستيم با جايي که مي‌خواهيم به آن برويم پلي مي‌سازد و موجب مي‌شود تا آنچه را که در غير آن حالت شکل نمي‌گيرد، پديد آيد.از آنجايي که همه سازمانها به دنبال آنند که منابع محدود خود را براي رفع نيازهاي متنوع و رو به افزايش خود صرف کنند. پوپايي محيط و وجود تلاطم‌ در آن، و عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي بر ضرورت انکار ناپذير برنامه ريزي مي‌افزايد.
که به چند مورد از اهميت و محاسن برنامه ريزي اشاره مي کنيم :

محاسن برنامه‌ريزي
برنامه‌ريزي در هر سازمان محاسن زيادي دارد که مهمترين آنها به شرح ذيل است :
۱) تحقيق اهداف سازمان
۲) برنامه‌ريزي ، به ايجاد فرصت براي اجراي تصميمها کمک مي‌کند
۳) برنامه‌ريزي به اجراي منظم طرحها و تحقق اهداف سازمان کمک مي‌کند
۴) برنامه‌ريزي عامل تطبيق رشد سريع فن‌‌آوري محيط با سازمان
۵) برنامه‌ريزي موجب تسريع رشد اقتصادي در سطح کلان مي‌شود
۶) برنامه‌ريزي مالي و بودجه‌بندي، ابزاري براي کنترل فعاليتها محسوب مي‌شود.
۷) برنامه‌ريزي به تقويت روحيه کار گروهي کمک مي‌کند و به افزايش کارآيي سازمان مي‌انجامد

هدف از برنامه ريزي
۱) افزايش احتمال رسيدن به هدف، از طريق تنظيم فعاليتها
۲) افزايش منفعت اقتصادي از طريق مقرون به صرفه ساختن عمليات
۳) متمرکز شدن بر طريق دستيابي به مقاصد و اهداف و احتراز از انحراف از مسير
۴) مهيا ساختن ابزاري بر کنترل

برنامه‌ريزي موثر
توجه به موارد ذيل موجب موثر بودن برنامه‌ريزي مي‌گردد :
۱) برنامه‌ريزي منطقي بايد داراي‌ مدت زماني باشد که بتواند تکافوي انجام تعهدات ناشي از تصميمات امروزي ما را بکند
۲) همه افراد درگير، درک صحيحي از برنامه و چگونگي اجراي آن داشته باشند
۳) وجود همفکري و همکاري در امور برنامه‌ريزي
۴) ايجاد شرايط مناسب براي برنامه‌ريزي از سطوح بالاي سازمان
۵) شروع برنامه‌ريزي از سطوح بالاي سازمان و سازمان يافته باشد.
همچنين برنامه ريزي صحيح به مديران اين امكان را مي دهد كه از منابع و امكانات سازمان به صورت مناسب و بهينه استفاده نمايند. برنامه ريزي مي تواند در تصميم گيري درست، مديران را ياري دهد و با شناسايي به موقع فرصت ها و عوامل تهديد كننده سازمان، مديران را در استفاده موثر و كارا از فرصت ها و مقابله به موقع در برابر تهديدها كمك كند. که در ذيل به چند مورد از آثار وفوايد برنامه ريزي اشاره مي کنيم :

فوايد برنامه ريزي

1- جلوگيري از اشتباه و لغزش در سازمان
از فوايد مهم برنامه ريزي آن است كه به مديران كمك مي كند تا در مورد فعاليت هاي سازمان بررسي و تحقيق كافي و موثر داشته باشند تا جوانب مختلف و عواقب اين فعاليت ها را پيش بيني كنند و بدينوسيله سازمان را از لغزش و اشتباه، مصون و محفوظ نگه دارد. لغزش و خطا در سازمان زماني رخ مي دهد كه سازمان بدون توجه به همه جوانب، اقدام به فعاليتي نمايد. به عبارت ديگر اگر سازمان نسبت به كاري كه مي خواهد انجام دهد آگاهي و اطلاعات كافي نداشته باشد، در انجام آن موفق نخواهد بود.


2- افزايش بهره وري و كارايي منابع سازمان
محدوديت منابع و امكانات سازمان، ايجاب مي كند كه براي استفاده مناسب و بهينه از آنها برنامه ريزي اصولي و دقيق وجود داشته باشد. بديهي است كه «استفاده بهينه و بهره وري مناسب» از امكانات سازماني، زماني ميسر خواهد شد كه مديران براي استفاده درست از منابع و امكانات و تخصيص آنها به بخش هاي مختلف سازمان، به صورت دقيق و منسجم برنامه ريزي كنند. زيرا در سايه برنامه ريزي موثر و كارآمد است كه توان هاي بالقوه و بالفعل سازمان به درستي شناخته مي شوند و براي بهره وري مناسب از آنها تلاش مي نمايند.

امير مومنان مي فرمايند: لافقر مع حسن تدبير(5). با برنامه ريزي نيكو، فقر (و كمبود امكانات) وجود نخواهد داشت. در جاي ديگر مي فرمايند: القليل مع التدبير ابقي من الكثير مع التبذير(6). [امكانات] كمي كه با تدبير مورد استفاده قرار گيرد، از [امكانات] بسياري كه با اسراف همراه باشد ماندگارتر است. در جايي ديگر حضرت برنامه ريزي اي را مفيد معرفي مي فرمايند كه اصولي و هدفمند باشد:

حسن التدبير ينمي قليل المال و سوء التدبير يفني كثيرالمال .(7) برنامه ريزي خوب، مال [امكانات] كم را افزايش مي دهد و برنامه ريزي بد اموال [و امكانات] زياد را از بين مي برد.

3- برنامه ريزي: پيشگيري از پشيماني
از ديگر آثار مثبت برنامه ريزي، پيشگيري و مصونيت از پشيماني است.

امير مومنان(ع) مي فرمايند: التدبير قبل العمل يومن الندم. برنامه ريزي قبل از انجام دادن كار، انسان را از پشيماني درامان نگه مي دارد.

اگر قبل از انجام هر كاري، تمامي گزينه هاي مختلف مورد بررسي دقيق قرار بگيرد هم از جنبه زمان، هزينه و هم از جهت كارايي و اثر بخشي، ديگر پس از انجام آن، فرد تصميم گير در سازمان، دچار ندامت نمي شود. در صورتي كه قبل از شروع فعاليتي مطالعه كافي در مورد آن نشود نهايتا نتيجه اي جز پشيماني و شكست براي سازمان ندارد.

4- اهرمي براي تصميم گيري كارا و اثربخش: از ديگر آثار برنامه ريزي آن است كه به عنوان يك نيروي فوق العاده براي تصميم گيرندگان است. يكي از مهم ترين عوامل موثر در موفقيت، تصميم گيري، برنامه ريزي و آينده نگري قبل از اقدام به تصميم گيري است چرا كه برنامه ريزي عبارت است از: تعيين اهداف سازماني و پيش بيني راه هاي دستيابي به آنها.

5- رويارويي با تهديدات و رفع آنها:
از آثار مثبت ديگر برنامه ريزي، توان عكس العمل مناسب در برابر تهديدات است.

حضرت مي فرمايند: بالنظر في العواقب تومن المعاطب(9) «با نگريستن در پيامدها (كارها) ايمني از هلاكت ها حاصل مي شود.»

برنامه ريزي مناسب علاوه بر اينكه به سازمان امكان استفاده از فرصت هاي پيش آمده را مي دهد، در مقابله درست و عاقلانه با تهديداتي كه سازمان با آنها مواجه است، ياري و كمك مي كند. يكي از فعاليت هاي مهم و اصلي در فرايند برنامه ريزي، شناسايي درست مشكلات، خطرات و تهديداتي است كه احتمالاسازمان ها با آنها روبه هرو هستند. در صورت برنامه ريزي اصولي، سازمان همواره توانايي بالقوه در مقابله با چالش ها و تهديداتي كه در آينده با آن روبه رو خواهد شد كسب مي كند.

6- اطمينان و آرامش خاطر دروني:
برنامه ريزي اصولي و صحيح موجب آرامش دروني شده و از بروز بسياري از تنش هاي رفتاري و آشفتگي ها و اضطراب هاي روحي جلوگيري مي كند؛ به خاطر آنكه با برنامه ريزي اصولي و صحيح است كه مي توان تمام ابعاد و زواياي مسئله مورد نظر را بررسي كرد و با آگاهي كامل و پيش بيني عواقب كار، آرامش و اطمينان قلبي پيدا نمود و در نتيجه، اضطراب از چگونگي پيشرفت فعاليت ها و خطر بروز تهديدهاي احتمالي كاهش مي يابد. حضرت علي(ع) در اين مورد مي فرمايند: النظر في العواقب تلقيح القلوب.(10) آينده نگري (برنامه ريزي) براي آينده اطمينان و آرامش دل ها را به همراه دارد.

يكي از منابع حياتي سازمان، نيروي انساني سازمان است. در صورتي كه يك سازمان از اين نيروي خود به صورت بهينه استفاده كند مي تواند به دستيابي به اهداف و رسالتش اميدوار باشد و در صورتي مي تواند از اين نيرو
بهره بگيرد كه اين افراد به هدور از اضطراب ها، سردرگمي ها و با آرامش و اطمينان زياد به انجام وظايف و فعاليت هايشان بپردازند، در نتيجه اثر بخشي و موفقيت سازمان تا حد زيادي افزايش مي يابد.

البته فوايد ديگري نيز ذكر شده كه به دليل اهميت موارد فوق به توضيح آنها پرداختيم. اهميت برنامه ريزي تا حدي است كه به عنوان يكي از وظايف اصلي مدير شمرده مي شود. يكي از مزاياي اساسي برنامه ريزي آن است كه مشكلات آينده سازمان را پيش بيني كرده و براي مقابله درست و مناسب با آنها راهكارهايي ارائه مي دهد و از گرفتار شدن سازمان در مشكلات سازماني پيشگيري مي كند. اگر سازمان در رويارويي با مشكلات و حل مسائلي كه با آنها روبه روست برنامه ريزي صحيح و منطقي نداشته باشد، در مشكلات غوطه ور شده و از حل آنها عاجز و ناتوان خواهد ماند.

امام علي(ع) در تبيين اين نكته مي فرمايند: الاو من تورط في الامور من غير نظر في العواقب فقد تعرض لمفدحات النوائب. (11) همانا كسي كه بدون عاقبت انديشي در كارها وارد شود، قطعا خود را در معرض مصيبت ها و مشكلات سنگين قرار داده است.

بنابراين از اين حديث استفاده مي شود كه با بهترين و مطمئن ترين راه براي حل مناسب و معقول مشكلات و مسائلي كه در آينده براي سازمان به وجود خواهند آمد، در ابتدا پيش بيني صحيح آنها و سپس از انتخاب راهكار و روش صحيح و منطقي براي مقابله با آنهاست. علي رغم اينكه حضرت علي(ع) مدت زمان زيادي بر مسند حكومت نبودند، اما از همين دوره كوتاه هم گنجينه اي گرانبها براي نسل آينده و بخصوص مديران به جا مانده است. اميد است كه هر چه بيشتر و بهتر با ديدگاه هاي حضرت علي(ع) آشنا شويم و آنها را در سازمان هاي خود به كار ببنديم.

 

بودجه ريزي عملياتي شيوه اي موثر در نظام مالي سازمانها

بودجه ريزي عملياتي به عنوان روشي نوين در نظام بودجه بندي کشور بر اهميت شناسايي نتايج قابل
اندازه گيري حاصل از هزينه هاي عمومي تأکيد داشته و مي تواند شفافيت خاصي به فرآيند بودجه ريزي در سازمانهاي دولتي بدهد و باعث افزايش پاسخگويي در سازمان شود .

بودجه ريزي را به عنوان فرآيند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود مي دانند. مجموع کوشش هايي که صرف تدوين بودجه و تخصيص منابع مي شود به منظور حداکثر استفاده از منابع کمياب هستند. در روش بودجه ريزي سنتي اطلاعات کافي در خصوص نتايج هزينه کرد اعتبارات و ميزان اثر بخشي و کارايي برنامه ها بدست نمي دهد. از اين رو فرآيند بودجه ريزي عملياتي براي رفع مشکلات اين نظام بودجه ريزي مطرح شده است که در جهت تخصيص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعاليت هاي دستگاه مورد نظر، شفاف سازي فرآيند بودجه ريزي، ايجاد ارتباط بين بودجه و نتايج عملکرد بودجه، کمک در توجيه بودجه دستگاه اجرايي در برابر سازمانهاي ناظر و ... گام بر مي دارد.

هدف اصلي نظام هاي بودجه بندي، پاسخگويي و ارزيابي عملکرد دولت مي باشد که اين هدف در نظام بودجه ريزي عملياتي در قالب 3 معيار کارايي، اثر بخشي و صرفه اقتصادي نمايان مي شود تا بدين ترتيب دولت را در جهت تحقق اهداف خود ياري رساند. مي توان گفت در قالب بودجه عملياتي مي توان به اصلاح الگوي مصرف دست يافت.

امروزه دولت درصدد رسيدن به رشد اقتصادي و تحقق عدالت اجتماعي و اصلاح الگوي مصرف مي باشد. براي تحقق اين اهداف بايد وظايف دولت ها در کنار وظايف مردم و نهادهاي غير دولتي مشخص گردد، ساختار دولت تعيين شود و براي تحقق اهداف برنامه ريزي شود. براي تحقق برنامه ها، بودجه ريزي انجام مي شود و با تخصيص منابع، وظايف دولت اجرا مي گردد.

بودجه ريزي عملياتي روشي براي تخصيص منابع به منظور دستيابي به اهداف، برنامه ها و نتايج ارزيابي شده است. در اين روش منابع بودجه به اهداف مورد نظر در قالب برنامه به نحوي کارا و اثربخش تخصيص مي يابد. به عبارتي عوامل صرفه جويي و اثر بخشي به ابعاد سنتي بودجه ريزي اضافه مي شود .

دولت به عنوان اولين و بزرگترين مصرف کننده منابع کشور هم در بعد مالي و هم در بعد بهره وري داراي اسراف هاي قابل توجه در مصرف منابع مي باشد. بنابراين نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي وظيفه دارند که نظارت بر عمليات و عملکرد دولت داشته باشند و جلوي ريخت و پاش و اسراف را در بخش دولتي بگيرند. براي تحقق اين امر بودجه ريزي عملياتي برنامه مناسبي براي گام برداشتن در راه اصلاح الگوي مصرف مي باشد.

بودجه ريزي عملياتي :

بودجه ريزي عملياتي عبارت است از برنامه ريزي سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج بدست آمده از اجراي آن برنامه را نشان مي دهد. اين بدان معني است که با ميزان مشخصي مخارج انجام شده در هر برنامه بايد مجموعه اي از اهداف تأمين شود.

به عبارت ديگر در چنين سيستمي ارتباط بين وجوه خرج شده توسط دولت با نتايج حاصله به صراحت براي افکار عمومي و مسئولين نظارتي روشن مي شود. بودجه ريزي عملياتي در واقع تشريح دقيق فرآيند فوق بوده و با بروز هر گونه مغايرتي بين فعاليت يا برنامه با آنچه که در عمل تحقق مي يابد مديران به ميزان اثربخشي و کارايي برنامه پي مي برند.

افزايش کارايي منابع يعني دستيابي به خروجي هايي با قيمت تمام شده پايين تر و افزايش اثربخشي منابع به معناي دستيابي به پيامدها با قيمت تمام شده پايين تر است. بنابراين موضوع محاسبه و سپس مديريت قيمت تمام شده شامل قيمت تمام شده فعاليت ها، خروجي ها، اهداف، پيامدها، مأموريت ها و و نظاير آن يکي از مهمترين عناصر نظام بودجه ريزي عملياتي را تشکيل مي دهد.

اهداف بودجه ريزي عملياتي :

1- ارائه مبناي صحيح براي اتخاذ تصميم در خصوص تخصيص منابع

2- تعيين نتايج قابل سنجش و مورد انتظار که از يک تخصيص بودجه خاص قابل حصول است

3- تمرکز فرآيند تصميم گيري روي مهمترين مسائل و چالش هايي که دستگاه با آن مواجه است

4- ايجاد يک فرآيند منطقي براي تصميم گيري در خصوص بودجه که به طور مستقيم با فرآيند برنامه ريزي، اجرا و کنترل، ارزيابي و گزارش عملکرد در ارتباط مي باشد

5- بهبود چگونگي طرح و تنظيم برنامه

6- ارائه بهترين ابزارهاي ممکن بر اساس نتايج براي اطمينان دادن به جامعه که منابع کشور در جهت برآوردن احتياجات ضروري جامعه مصرف مي شوند

7- ايجاد ارتباط بين بودجه و نتايج عملکرد برنامه

8- ارائه اطلاعات قابل سنجش براي قوه مجريه، قضائيه و مقننه که بتوانند به استناد آنها ميزان پيشرفت و موفقيت برنامه ها را در مقابل تخصيص هاي بودجه کنترل کنند

9- ارائه مشوق هايي براي مديريت عملکرد بر مبناي بهبود مستمر

10- ارائه مبنايي براي پاسخگويي بيشتر در قبال استفاده از منابع کشور

11- امکان نظارت مؤثر در اجراي عمليات

12- تسهيل و بهبود تجديد نظر بودجه در کليه مراحل اجرايي و مخصوصاً در مرحله قانون گذاري

13- عدم تمرکز در عمل برآورد هزينه

 

موضوعات اساسي در نظام بودجه­ريزي عملياتي

سه موضوع اساسي که در يك نظام بودجه‌ريزي عملياتي مشاهده مي­شود :

1. بودجه بر اساس عملكرد تخصيص مي­يابد. بنابراين، ابتدا بايد عملكرد سازمان مورد ارزيابي قرار گيرد تا مديران بتوانند در قبال آن اعتبارات بودجه­اي لازم را تخصيص دهند. بديهي است همواره ارزيابي عملكرد بر مبناي يك هدف از پيش تعيين شده انجام مي­شود.

2. اكنون كه عملكرد سازمان در قبال تحقق اهداف سالانه مورد ارزيابي قرار گرفت، سؤال اصلي اين است كه چه ميزان منابع به عملكرد بدست آمده تخصيص يابد.

3. موضوع اساسي ديگر اينست كه چگونه با بودجه كمتري محصولات و خدمات بيشتر و با كيفيت بالاتر توليد كنيم. اين به معناي افزايش كارايي سازمان در نحوه مصرف منابع براي توليد خروجي ها است.

براي اجراي نظام فوق اقدامات اساسي زير بايد انجام گيرد :

1- برنامه هاي عملياتي دستگاه هاي اجرايي جهت تحقق اهداف بخش ذيربط، بازبيني، اصلاح و نهايي شود.

2- در چارچوب وظايف مصوب دستگاه هاي اجرايي، فعاليت هاي کميت پذير ذيل هر يک از برنامه هاي نهايي شده تعيين گردد.

3- بهاي تمام شده هر يک از فعاليت ها براي دستيابي به هدف تعيين شده محاسبه گردد.

4- يک نظام نظارتي و گزارشگري مستمر از تمامي مراحل کار، استقرار يابد .

راهکارهاي تحقق بودجه ريزي عملياتي :

برخي از اقدامات براي تحقق بودجه ريزي عملياتي به شرح زير مي باشند :

1- تعيين و اولويت بندي اهداف بصورت کمي و قابل سنجش در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز

2- طبقه بندي و تعريف برنامه ها و فعاليت هاي واحدهاي سازماني در قالب اهداف ذکر شده

3- تنظيم لايحه بودجه بصورت هدفمند و عملياتي بر اساس تعيين برنامه ها، اهداف کمي و قيمت
تمام شده خدمات

4- الزامي کردن تمامي بخش ها از بکارگيري روش حسابداري تعهدي به جاي حسابداري نقدي


برنامه ريزي عملياتي

برنامه ريزي درهرسازمان يكي ازاركان موفقيت ميباشد.اگربرنامه اي دقيق ومنسجم وجودنداشته باشدبه طوريقين باشكست مواجه خواهيم گرديد.
برنامه ريزي عملياتي يكي ازمهم ترين قسمت هاي تصميم گيري براي موفقيت ميباشد.
براي تعيين سطح بيكاري يااشتغال،رشداقتصادي ياركوداقتصادي،فقريادرآمدوسايرمواردي كه به رفاه وپيشرفت اقتصادي منتهي مي گرددبايدبرنامه اي منسجم عقلايي داشت تابتوان براساس آن ميزان پيشرفت ياعدم پيشرفت راسنجيدومامي خواهيم دراين تحقيق به آن بپردازيم.

اهميت موضوع:
درجهاني كه براي سالهاي دورخودبرنامه ريزي مي كندوسطح انتظارات راتعيين مي نمايدديگرنمي توان بدون راه ونقشه وبرنامه گام برداشت وگفت چوفردابرآيدفكرفرداكنم
بااين طرزتفكرحتي نمي توان يك گام روبه جلوبرداشت.
مهم ترين قسمت يك برنامه عملياتي كردن آن ميباشديعني به توان آن راپياده نمود ونقاط قوت وضعف آن راسنجيدياتغييرات بنيادي درآن ايجادنمود.
يكي ازمشخصه هاي پيشرفت داشتن برنامه هاي عملياتي باتوجه به امكانات ونيازهاي جامعه ميباشد واين براهميت برنامه ريزي عملياتي ميافزايد.

فرضيات تحقيق:
1- بين سيستم برنامه ريزي عملياتي كارآمدوموفقيت سازمان رابطه وجود دارد .
2- بين استفاده ازافرادمتخصص وموفقيت برنامه ريزي عملياتي كارآمد رابطه وجود دارد
3- بين سيستم تصميم گيري كارآمدوبرنامه ريزي درست رابطه وجود دارد .
4- بين كنترل وبه روزكردن برنامه ريزي عملياتي وموفقيت رابطه وجود دارد.

اهداف پژوهش

الف:هدف کلي:
بررسي تاثيربرنامه ريزي عملياتي كارآمدونقش آن درموفقيت سازمان
ب:اهداف جزئي:
1-برنامه ريزي عملياتي كارآمدعامل موفقيت سازمان ميشود.
2-استفاده ازافرادمتخصص دربرنامه ريزي عملياتي باعث موفقيت سازمان ميشود.
3-برنامه ريزي عملياتي درست مي تواندبه ايجادانگيزه دركاركنان كمك كند.
4-باكنترل وبه روزكردن برنامه ريزي عملياتي مي توان شاهدموفقيت سازمان بو

 

برنامه ريزي مالي و تنظيم بودجه :

عبارتست از تعيين ميزان و چگونگي منابع و همچنين تعيين ميزان و چگونگي مصارف مالي به منظور تأمين هدفهاي سازماني مي باشد .

بودجه‌ها
بودجه‌ها برنامه‌هايي هستند که ميزان درآمد و هزينه‌ مورد انتظار براي يک دوره زماني معين را مشخص مي‌کنند. به عبارت ديگر بودجه صورت مالي نتايج مورد انتظار در غالب اعداد و ارقام است؛ بودجه به عنوان تدابيري براي کنترل نيز به شمار مي‌رود؛ بودجه يک وسيله زيربنايي براي برنامة‌ريزي در بسياري از موسسات است.
بنابراين بودجه نوعي برنامه است که در قالب آمار و ارقام بيانگر تعهدات سازمان مي‌باشد. بودجه انواع متعددي دارد؛ برخي از بودجه‌هاي بر اساس ميزان بازدهي سازماني تغيير مي‌کند که به آنها بودجه متغير يا قابل انعطاف‌پذيري مي‌گويند.
سازمانيها دولتي اغلب از بودجه‌ها برنامه‌اي که در آنها هدفها، جزئيات برنامه براي رسيدن به هدفها و برآورد هزينه هر برنامه مشخص شده استفاده مي‌کنند.
نوع ديگري از بودجه که در واقع ترکيبي از بودجه متغير و بودجه برنامه‌اي است، بنام بودجه بر مبناي صفر که در اين روش از بودجه‌بندي فرض مي‌شود که برنامه‌ها از مبناي صفر شروع مي‌شوند.

  • منبع: old.ido.ir
  • تاریخ: شنبه 10 آبان 1393 - 09:01
  • نویسنده:
  • صفحه: BIZKIDS
  • بازدید: 719

ارسال نظر

سبد خرید شما

سبد خالی است

اطلاع رسانی

برای دریافت نمایندگی با شماره 02188633815 تماس حاصل فرمایید

اشتراک خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه
آدرس ایمیلتان را وارد کنید
آمار

  • بازدید امروز: 285
  • بازدید دیروز: 1884
  • بازدید کل: 6643047