Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

تعالی سازمانی

تعالی سازمانی

با الهام از خطوط راهنماي استخراج شده از مدلEFQM و بر اساس شيوه تفكر مدل تعالي، الگوي مفهومي استانداري معيار که در شورای تحول اداری وزارت کشور تصویب شده به صورت آزمايشی در ۵ استانداری که از بلوغ لازم برخوردارند به مرحله اجرا در می آيد. اين معيارها عبارتند

 

 

معیارهای توانمند ساز

1. رهبري

معيار رهبري راهبردمحور خاطر نشان مي‌‌سازد که استانداری ضمن تعيين جهت‌گيري كلي، چگونه از طريق سامانه‌هاي مديريتي، استانداری را در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای در استان همسو با سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های دولت و وزارت کشور، و پايداري آن اهداف هدايت کرده، راهبردها و خط‌مشي‌هاي پشتيبان را به منظور برآورده كردن نيازها و انتظارات ذ‌ي‌نفعان، تدوين، بازنگري و به‌روز مي‌كند. اين معيار همچنين به چگونگي رفتار استاندار در ايفاي نقش به عنوان الگوي اخلاقي و ارزشي استانداری، الهام‌بخشي، توسعه فضاي اعتماد، انعطاف‌پذيري، مراعات قوانين و مقررات، مسووليت‌پذيري اجتماعي و تعامل فعال با ذي‌نفعان مي‌پردازد.

1ـ الف) استانداری معیار، سند راهبردی استان شامل ماموریت، چشم‌انداز، ارزش‌ها، اهداف، راهبردها، برنامه‌های اجرایی را بر مبنای اسناد بالادستی جهت توسعه استان معیار، تدوین، پیاده‌سازی، پایش و به‌روزرسانی می‌کند.

1ـ ب) استانداری معیار به عنوان راهبر، هماهنگ کننده و تسهیل کننده اثربخش کلیه امور استان می‌باشد و محیطی برای مشارکت راهبردی و عملیاتی مؤثر کلیه ذی‌نفعان و بسیج منابع در استان فراهم می‌کند.

1ـ ج) استانداری معیار، سند راهبردی استانداری شامل ماموریت، چشم‌انداز، ارزش‌ها و اصول اخلاقی، اهداف، راهبردها، برنامه‌های اجرایی را بر مبنای اسناد بالادستی تدوین، پیاده‌سازی، پایش و به‌روزرسانی می‌کند.

 

2. سرمایه‌های انسانی

معيار سرمایه‌های انسانی نشان مي‌دهد كه استانداری معیار چگونه سرمایه‌های انسانی را ارج مي‌نهد و فرهنگي را ايجاد مي‌كند كه دست‌يابي به منافع طرفين از طريق هم‌سويي اهداف شخصي و سازماني ميسر مي‌شود. همچنین، نقش سیاستگذاری و نظارتی خود را در خصوص مدیریت سرمایه‌های انسانی در سایر دستگاه‌های اجرایی استان ایفاد می‌کند.

2ـ الف) طرح‌هاي سرمایه انسانی (شامل مدیریت جذب و رهایی) از راهبرد استانداری حمایت مي‌كند.

2ـ ب) آموزش و توسعه توانمندی‌ها و قابلیت‌های سرمایه انسانی استانداری مدیریت می‌شود.

2ـ ج) مشارکت و تعاملات سرمایه‌های انسانی و استانداری مدیریت می‌شود.

2ـ د) از سرمایه‌های انسانی استانداری تقدیر و مراقبت می‌شود.

2- ه) نقش سیاستگذاری و نظارتی خود را در خصوص مدیریت سرمایه‌های انسانی در سایر دستگاه‌های اجرایی استان ایفاد می‌کند.

 

3. منابع و شبکه همکاران

معيار منابع و شبکه همکاران نشان مي‌دهد كه استانداری معیار چگونه سرمایه‌های فیزیکی استانداری و منابع طبيعي استان، مشارکت با شبکه فعالین استان به ویژه نخبگان و کارآفرینان و منابع مالی خود را به منظور پشتيباني از راهبردها و برنامه‌ها و تضمين موفقيت پايدار استانداری مديريت مي‌كند.

3ـ الف) مشارکت با شبکه فعالین استان به ویژه نخبگان و کارآفرینان مدیریت می‌شود.

3ـ ب) سرمایه‌هاي فيزيكي استانداری و منابع طبيعي استان مديريت مي‌شود.

3-ج) منابع و مصارف مالی مدیریت می‌شود.

 

4. دانش و فناوری اطلاعات

معيار دانش و فناوری اطلاعات نشان مي‌دهد كه استانداری معیار چگونه قابلیت‌های سازمانی و فناوری اطلاعات را در سطح استانداری توسعه می‌دهد و منظور پشتيباني از راهبردها و برنامه‌ها، دانش آشکار و پنهان سازمانی را مديريت مي‌كند.

4- الف) به منظور تصمیم‌سازی مؤثر و توسعه قابلیت‌های سازمانی، فناوری اطلاعات در سطح استانداری و استان مدیریت می‌شود.

4ـ ب) به منظور توسعه حافظه مشترک سازمانی و انتقال تجارب بین‌ نسلی، دانش در سطح استانداری مدیریت می‌شود.

 

5. فرآيندهای ارزش آفرين

معیار فرآیندهای ارزش آفرین نشان می‌دهد که چگونه ساختار سازماني و فرآيندها و روابط با ذی‌نفعان استانداری به منظور تحقق راهبردها، مديريت مي‌شود.

5ـ الف) ساختار سازماني و فرآيندها به منظور تحقق راهبردهای استانداری و خلق ارزش براي ذی‌نفعان طراحي و مديريت مي‌شود.

5ـ ب) روابط با ذی‌نفعان مدیریت شده و توسعه داده می‌شود.

 

معیارهای نتايج

6. نتایج سرمایه‌های انسانی

معيار نتايج سرمایه‌های انسانی، نشان مي‌دهد كه استانداری معیار در رابطه با جاري‌سازي موفق راهبرد و خط‌مشي‌هاي پشتيبان مبتني بر نيازها و انتظارات سرمایه‌های انسانی و اجراي رويكردهاي مرتبط با مديريت آنها به چه نتايجي دست يافته‌اند. آنها برداشت‌هاي سرمایه‌های انسانی، شاخص‌هاي عملكردي و دستاوردهاي مرتبط با رويكردها را در دوره‌هاي زماني متناسب، اندازه‌گيري و تحليل مي‌كند.

6ـ الف) برداشت‌ها: نشان دهنده دركي است كه سرمایه‌های انسانی استانداری از اجراي رويكردهاي مرتبط با نتایج مورد انتظار خود از استانداری دارند و بيان‌گر ميزان اثربخشي اين رويكردها در جهت تحقق راهبرد استانداری در اين زمينه است.

6ـ ب) شاخص‌هاي عملكردي: مجموعه‌اي از شاخص‌هایي است كه به منظور پايش، تحليل، بهبود فرايندها و پيش‌بيني برداشت‌ها در ارتباط با رويكردهاي مرتبط با مديريت سرمایه‌های انسانی در استانداری بكار گرفته مي‌شود و بيان‌گر ميزان اثربخشي و كارائي اين رويكردها است.

 

7. نتایج وزارت کشور

7ـ الف) برداشت‌ها: نشان دهنده دركي است كه وزارت کشور از اجراي رويكردهاي مرتبط با نتایج مورد انتظار خود از استانداری دارد و بيان‌گر ميزان اثربخشي اين رويكردها در جهت تحقق راهبرد استانداری در اين زمينه است.

7ـ ب) شاخص‌هاي عملكردي: مجموعه‌اي از شاخص‌هایي است كه به منظور پايش، تحليل، بهبود فرايندها و پيش‌بيني برداشت‌ها در ارتباط با رويكردهاي مرتبط با نتایج وزارت کشور بكار گرفته مي‌شود و بيان‌گر ميزان اثربخشي و كارائي اين رويكردها است.

 

۸.نتایج سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی

8ـ الف) برداشت‌ها: نشان دهنده دركي است كه سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی استانی، از اجراي رويكردهاي مرتبط با نتایج مورد انتظار خود از استانداری دارند و بيان‌گر ميزان اثربخشي اين رويكردها در جهت تحقق راهبرد استانداری در اين زمينه است.

8ـ ب) شاخص‌هاي عملكردي: مجموعه‌اي از شاخص‌هایي است كه به منظور پايش، تحليل، بهبود فرايندها و پيش‌بيني برداشت‌ها در ارتباط با رويكردهاي مرتبط با نتایج مرتبط با سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی بكار گرفته مي‌شود و بيان‌گر ميزان اثربخشي و كارائي اين رويكردها است.

 

9. نتایج نهادهای حاکمیتی

9ـ الف) برداشت‌ها: نشان دهنده دركي است كه نهادهای حاکمیتی، از اجراي رويكردهاي مرتبط با نتایج مورد انتظار خود از استانداری دارند و بيان‌گر ميزان اثربخشي اين رويكردها در جهت تحقق راهبرد استانداری در اين زمينه است.

9ـ ب) شاخص‌هاي عملكردي: مجموعه‌اي از شاخص‌هایي است كه به منظور پايش، تحليل، بهبود فرايندها و پيش‌بيني برداشت‌ها در ارتباط با رويكردهاي مرتبط با نتایج نهادهای حاکمیتی بكار گرفته مي‌شود و بيان‌گر ميزان اثربخشي و كارائي اين رويكردها است.

 

10. نتایج نهاد ریاست جمهوری

10ـ الف) برداشت‌ها: نشان دهنده دركي است كه نهاد ریاست جمهوری، از اجراي رويكردهاي مرتبط با نتایج مورد انتظار خود از استانداری دارد و بيان‌گر ميزان اثربخشي اين رويكردها در جهت تحقق راهبرد استانداری در اين زمينه است.

10ـ ب) شاخص‌هاي عملكردي: مجموعه‌اي از شاخص‌هایي است كه به منظور پايش، تحليل، بهبود فرايندها و پيش‌بيني برداشت‌ها در ارتباط با رويكردهاي مرتبط با نتایج نهاد ریاست جمهوری بكار گرفته مي‌شود و بيان‌گر ميزان اثربخشي و كارائي اين رويكردها است.

 

11. نتایج جامعه استانی (مردم)

11- الف) برداشت‌ها: نشان دهنده دركي است كه جامعه استانی (مردم)، از اجراي رويكردهاي مرتبط با نتایج مورد انتظار خود از استانداری دارند و بيان‌گر ميزان اثربخشي اين رويكردها در جهت تحقق راهبرد استانداری در اين زمينه است.

11- ب) شاخص‌هاي عملكردي: مجموعه‌اي از شاخص‌هایي است كه به منظور پايش، تحليل، بهبود فرايندها و پيش‌بيني برداشت‌ها در ارتباط با رويكردهاي مرتبط با نتایج جامعه استانی(مردم) بكار گرفته مي‌شود و بيان‌گر ميزان اثربخشي و كارائي اين رويكردها است.

 

12. نتایج خدمات گیرندگان خاص

12- الف) برداشت‌ها: نشان دهنده دركي است كه خدمات گیرندگان خاص استانداری، از اجراي رويكردهاي مرتبط با نتایج مورد انتظار دارند و بيان‌گر ميزان اثربخشي اين رويكردها در جهت تحقق راهبرد استانداری در اين زمينه است.

12- ب) شاخص‌هاي عملكردي: مجموعه‌اي از شاخص‌هایي است كه به منظور پايش، تحليل، بهبود فرايندها و پيش‌بيني برداشت‌ها در ارتباط با رويكردهاي مرتبط با نتایج خدمات گیرندگان خاص بكار گرفته مي‌شود و بيان‌گر ميزان اثربخشي و كارائي اين رويكردها است.

 


  • منبع: http://jalilkhani.blogfa.com/
  • تاریخ: یکشنبه 2 تیر 1392 - 09:07
  • نویسنده:
  • صفحه: BIZKIDS
  • بازدید: 1016

ارسال نظر

سبد خرید شما

سبد خالی است

اطلاع رسانی

برای دریافت نمایندگی با شماره 02188633815 تماس حاصل فرمایید

اشتراک خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه
آدرس ایمیلتان را وارد کنید
آمار

  • بازدید امروز: 2620
  • بازدید دیروز: 851
  • بازدید کل: 6722768