Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

رنج کار و تئوری مدیریت

رنج کار و تئوری مدیریت

در طول قرن بیستم، ما شاهد یك انقلاب تاریخی در مدیریت كیفیت در سطح جهان بوده ایم. امروزه در جهان كنونی برای حصول به اهداف و نتایج سازمانی طرح ریزی شده، استفاده بهینه، هدفمند و نظام مند از فنون و ابزارها و رویكردهای نوین دانش مدیریت، ایجاد اصلاحات ساختاری در سازوكارهای مدیریتی یك ضرورت اجتناب ناپذیر است.
در این راستا، تسلط بر تئوری های مدیریتی می تواند ما را باگام های بلند به سوی روزآمدی و سرآمدی رهنمون شود. بدیهی است كه اصلاحات ساختاری در سازوكارهای مدیریتی در واقع از تحولات لازم در فكر و اندیشه در مدیریت منشأ گرفته و در این میان وظیفه گرایی هوشیارانه و مدبرانه و نتیجه گیری مطلوب به عنوان ضرورت های لازم برای پایداری و پویایی سازمان ها نمود خاصی پیدا می كند.
امروزه ضرورت استفاده بهینه سازمان های پیشرو از دانش و تجربه جهانی در زمینه های فلسفه، اصول زیربنایی، متدولوژی و بالاخره ابزار و فنون كیفیت بیش از پیش روشن شده است. كیفیت در جهان كنونی به عنوان یك عامل مهم و یا حتی مهمترین عامل تضمین كننده موفقیت یا عدم موفقیت یك سازمان تشخیص داده شده و به عنوان یك مزیت در صحنه رقابت جهانی شناخته شده است. در این باره مسئولیت اجتماعی سازمان در كنار تعهد مدیریت، اعتماد محوری، رعایت ملاحظات ارزشی و اقتصادی، پاسخگویی، انعطاف پذیری، روحیه كار گروهی، نوآوری و بهبود مستمر، شفاف سازی مسئولیت ها و اختیارات در كل سازمان، تصمیم گیری براساس تجزیه و تحلیل داده ها، تغییرات مثبت در درون سازمان در زمینه فرهنگ كار سیستمی، تفكر سیستمی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و... نقش كلیدی دارد.
در این راستا سازمان ها، نیازمند مدیرانی هستند كه قابلیت تدوین برنامه های چند بعدی (جامعه، اقتصاد، محیط زیست و...) و بلندمدت را داشته باشند و تولید و توزیع كیفیت را براساس احترام، مهربانی و توجه ویژه نسبت به طبیعت انسانی و طبیعت غیرانسانی صورت دهند. داشتن چنین نقشی برای مدیران در سال های اخیر از سوی سازمان های متعالی به طور جدی مطرح است. در این راستا مدیران باید از منابع در دسترس خود هوشمندانه تر و با دانایی بیشتر بهره برداری كرده و از طریق مواردی همچون استفاده از فناوری، نوآوری، بهبود مدیریت، آموزش مهارت های فنی، استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و خدمات، مشاوره مهندسی، مدیریت وخدمات تحقیق و توسعه، جذب نیروی انسانی متعهد، بصیر و متخصص و توسعه نظامهای اطلاعاتی و بهبود نرم افزاری توسعه، سازمان خود را به رشد و تعالی برسانند.
در جهان پرشتاب كنونی شرط حضور و به عبارت بهتر، شرط بقاء در عرضه فعالیت و رقابت جهانی، علاوه بر داشتن مدیران و كاركنان آزموده، استقرار نظام های مدیریتی است كه ضمن افزایش مستمر بهره وری موجب كاهش ضایعات وجلوگیری از دوباره كاری ها و زیان های احتمالی شده و درنهایت منجر به ایجاد ارزش افزوده های مطمئن و قابل حصول می شود، از این رو استقرار نظام های مدیریتی همه شركت ها وسازمان ها ضروری و اجتناب ناپذیر است.
امروزه جهانی سازی (Ationz Globali)، مردم، جوامع، شركت ها، سازمان ها و منابع اقتصادی و دولت ها را به تعامل با یكدیگر وادار كرده است. بشتر شركت ها، در حال گسترش فعالیت ها فرامرزی خود هستند تا با استفاده از راهبردهای مؤثر بازاریابی، شاهد افزایش نفوذ و ارزش افزوده خود در دنیا باشند. برای برنده شدن، چاره ای جز برنده ساختن دیگران وجود ندارد. رمز جهانی شدن، جهانی فكر كردن است.
فرآیند جهانی سازی و افزایش جو رقابتی در بازارهای ملی و بین المللی، سازمان های مختلف اعم از خصوصی و دولتی را با چالش مواجه كرده است و به نظر می رسد رقابت در سطح جهانی به جز دگرگون سازی مبتنی بر بهبود كیفیت، امری است دست نیافتنی. بدیهی است استقرار نظامهای مدیریتی در صنعت نفت با توجه به تعاملات مداوم آن با سازمان ها و شركت های داخلی و خارجی تأثیر بسیاری در صنایع كشور به جا خواهد گذاشت.
● تفاوت های قبل و بعد از استقرار نظام های مدیریت
استقرار نظام های مدیریتی تأثیر به سزایی در روند عمكرد شركت های یاد شده خواهد داشت كه به برخی از آن به طور مختصر اشاره می شود:
▪ بهبود مستمر اثربخشی نظام های مدیریت از طریق به كارگیری خط مشی و اهداف كیفیت و با بهره گیری از امكانات و روش های جدید فناوری و همچنین نتایج حاصل از ممیزهای داخلی و خارجی و تجزیه وتحلیل داده ها واقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و در نهایت بازنگری های مدیریت در ارتباط با همه نظام های استقرار یافته.
▪ كاهش مستمر هزینه ها و كوتاه شدن زمان چرخه های كاری، به دلیل استفاده مؤثر از منابع
▪ بهبود نتایج عملیات و سازگار و قابل پیش بینی شدن این نتایج
▪ ایجاد امكان پرداختن به فرصت های متمركز واولویت بندی شده برای انجام عملیات بهبود
▪ تعریف نظام مند فعالیت های لازم برای حصول یك نتیجه مطلوب
▪ تعیین شفاف و روشن مسئولیت ها و پاسخگویی ها برای اداره فعالیت های كلیدی و مهم
▪ تجزیه و تحلیل و اندازه گیری فعالیت های مهم
▪ تمركز بر عواملی همچون منابع، روش ها و مواردی كه منجر به بهبود فعالیت های مهم شركت ها می شوند.
▪ ارزیابی مخاطرات، نتایج و اثرات فعالیت ها بر روی مشتریان و تأمین كنندگان و دیگر طرف های ذینفع
▪ تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضع موجود برای شناسایی حوزه های نیازمند عملیات بهبود
▪ تعیین اهداف قابل دسترسی برای بهبود
▪ اندازه گیری، بررسی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای راه حل، برای تعیین این كه آیا اهداف مورد نظر برآورد شده اند؟
▪ ساماندهی محیط كار و تحقیق و توسعه نظام مدیریتی و افزایش مهارت تخصصی كاركنان
▪ اصلاح روش های كاری براساس سیاست انجام فعالیت ها به طور درست، به موقع و در مدت زمان معین
▪ اجرای مدیریت انرژی به منظور بهینه سازی مصرف و حفظ منابع طبیعی و انرژی و كنترل مصرف سوخت و كاهش حوادث ناایمن
▪ شناسایی و ارزیابی شرایط مخاطره آمیز جدی یا بحرانی و اقدام لازم به منظور ایجاد محیط كار مناسب و ایمن برای كاركنان
▪ ایجاد نظام بهره وری و استقرار نظام های مكانیزه در فناوری اطلاعات در شركت های تحت پوشش
▪ اصلاح ساختار سازمانی شركت های تحت پوشش با توجه به سیاست تبدیل شدن به بنگاه اقتصادی و انجام اقدامات لازم برای واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی در راستای اجرای بند (ج) اصل۴۴ قانون اساسی
▪ تدوین برنامه جامع آموزشی
▪ اعمال تغییرات مؤثر در روش انجام طرح ها
▪ استقرار نظام حسابداری صنعتی و كنترل موجودی كالا

  • منبع: vista.ir
  • تاریخ: یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 - 16:36
  • نویسنده:
  • صفحه: BIZKIDS
  • بازدید: 718

ارسال نظر

سبد خرید شما

سبد خالی است

اطلاع رسانی

برای دریافت نمایندگی با شماره 02188633815 تماس حاصل فرمایید

اشتراک خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه
آدرس ایمیلتان را وارد کنید
آمار

  • بازدید امروز: 307
  • بازدید دیروز: 1029
  • بازدید کل: 6449310